card

УДИРДЛАГЫН ӨРӨӨ

Удирдлагын өрөө

Харуул хамгаалалт болон бусад төрийн байгууллагуудад зориулсан шуурхай удирдлагын хяналтын өрөө нь дэлгэцийн технологи, дууны систем, онлайн хурлын систем, цаасгүй хурлын систем, хяналтын систем, автоматжуулалтын систем гэх мэт олон төрлийн систем хоорондын интеграци бүхий цогц шийдлийн нэгдэл юм

Удирдлагын өрөөний шийдэл

Дуу дүрсний мэдээллийг хүлээн авч боловсруулалт хийж видео менежмент системийн тусламжтайгаар хяналтын дэлгэц болон чанга яригчруу олон талт хувилбараар харуулах боломжийг олгоно