ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL  3,5mm

ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL 3,5mm

LCD Technology- Orginal LG IPS LCD Дэлгэцийн Хэмжээ- 55 Самбарын хэмжээ (WxH)- 1213.4мм*684.2мм Хүрээний өргөн- 1.8mm Нягтаршил- 1920*1080 Гэрэлтүүлэг (nits)- 500cd/m2 Харьцаа- 1100:1

3,100,000
Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL  0,88mm

ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL 0,88mm

LCD Technology- Orginal LG IPS LCD Дэлгэцийн Хэмжээ- 55 Самбарын хэмжээ (WxH)- 1213.4мм*684.2мм Хүрээний өргөн- 1.8mm Нягтаршил- 1920*1080 Гэрэлтүүлэг (nits)- 500cd/m2 Харьцаа- 1100:1

5,800,000
Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL  2,6mm

ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL 2,6mm

LCD Technology- Orginal LG IPS LCD Дэлгэцийн Хэмжээ- 55 Самбарын хэмжээ (WxH)- 1213.4мм*684.2мм Хүрээний өргөн- 1.8mm Нягтаршил- 1920*1080 Гэрэлтүүлэг (nits)- 500cd/m2 Харьцаа- 1100:1

4,000,000
Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL  3,5mm

ВИДЕО ХАНА / VIDEO WALL 3,5mm

LCD Technology- Orginal LG IPS LCD Дэлгэцийн Хэмжээ- 55 Самбарын хэмжээ (WxH)- 1213.4мм*684.2мм Хүрээний өргөн- 3.5mm Нягтаршил- 1920*1080 Гэрэлтүүлэг (nits)- 500cd/m2 Харьцаа- 1100:1

3,800,000
Дэлгэрэнгүй