card

Боловсролын шийдэл

Цахим ангийн шийдэл 1

Дижитал шилжилт рүү хувьсан өөрчлөгдөж буй энэ үед cургуулиуд орчин үеийн харилцан уялдаатай ертөнцөд өөрсдийн өдөр тутмын төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, функцийг үр дүнтэй ажиллуулахын тулд цахим сургуулийн систем рүү  шилжиж байна. Интерактив технологи, ухаалаг боловсролын шийдэл нь суралцагчийн сургалтыг сайжруулж илүү ухаалгаар хурдан суралцах боломжийг олгох, багшийн заах арга барилыг сайжруулж, ачааллыг багасгах, төхөөрөмжийн менежментийг оновчтой болгоход тусалдаг.

Дижитал анги

Дижитал ангийн тоног төхөөрөмж нь багшийг илүү интерактив, сонирхолтой олон талт хэлбэрээр хичээл заах боломжийг олгоно. 

Цахим лекцийн танхим

Багш танхим болон цахимаар хичээлд оролцож буй суралцагчидтай зэрэг харилцан ярилцах, хичээлийг илүү сонирхолтой явуулахад зориулан боловсруулсан дижитал лекцийн танхимын цогц шийдэл. 

Сургуулийн видео систем /Qnex/

AV-over-IP технологийн хурдацтай дэвшил нь кампус зэрэг бидний хүрээлэн буй орчин дахь уламжлалт аудио видео дэд бүтцийг өөрчилсөн . Сургуулийн шаардлагатай газруудад AV /аудио видео/ түгээх Q-NEX шийдэл нь AV-over-IP технологи дээр суурилах ба зөвхөн аудио, видео дамжуулалтаа хязгаарлагдахгүйгээр бүх анги танхим, цайны газар, номын сан, коридор, хүлээн авах өрөө гэх мэт бүх төрлийн танхимын гаднах орон зайд шууд дамжуулалт хийх боломжийг олгож байна. Q-NEX мэдиасервер, Нетворкедмедиа Прецессор (NMP) болон Медиабокс (MBX)-ийг суурилуулснаар нь сургуулийн орчин дахь дотоод сүлжээгээр аудио, видео болон хяналтын дохиог түгээх шийдэлийг бий болгоно.

Видео танилцуулга

Танилцуулга файл татах

Бидэнтэй холбогдоорой