card

ИНТЕРАКТИВ ШИЙДЭЛ

Интерактив шийдэл

Мэдээллийн самбар, showroom, угтах үйлчилгээ, арга хэмжээ, үзэсгэлэн гэх мэт тусгайлан
чиглэсэн үйлчилгээнд зориулсан ухаалаг, интерактив технологийн шийдлийг санал болгож байна

Интерактив мэдээллийн самбар

Хэрэглэгч өөрт хэрэгтэй мэдээллийг программын тусламжтайгаар мэдрэгчтэй дэлгэцээс авах боломжтой. Мэдрэгчтэй дэлгэцийг хөдөлгөх үед байрлалаа мэдэрч холбогдох мэдээллийг арын том дэлгэцэд дүрслэнэ. 

Мэдрэгчтэй хана

Дэлгэц ашиглан мэдээллийг ойлгомжтой сонирхолтой хүргэх нэг арга бол мэдрэгчтэй хана бүхий мэдээллийн самбар юм. Тус самбар нь Лед дэлгэц Видео хана эсвэл Проекторын технологи ашиглах бөгөөд тухайн дэлгэцийн хэсэгт зориулсан мэдрэгчийн технологи мөн программ хангамжийн цогц ажиллагааны дүнд мэдээллийг сонихолтой хэлбэрээр хүргэх боломж бүрдэнэ.